ลานนาพฤษชาติ 12 สิงหาคม

- จัดแสดงสวนกล้วยไม้และประกวดกล้วยไม้
- ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
- ร้านค้าจำหน่ายอาหาร

ลานอนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
สำนักงานการท่องเที่ยวเทศบาล นครเชียงใหม่ โทร. 053-259-365, 053-252-557
Share :