งานตรุษจีนไชน่าทาวน์เชียงใหม่ ครั้งที่ 16

- เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน
- การประกวดตี๋ หมวย สวย เก่ง
- การประกวด Miss China Town
- การออกบูธจำหน่ายอาหารและซุ้มนิทรรศการ

ตรอกเล่าโจ๊ว ถ.วิชยานนท์–ถ.ช้างม่อย (บริเวณตลาดวโรรส)
งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงใหม่ โทร. 053-233-178
Share :