งานสตรอเบอร์รี่ ของดี อำเภอสะเมิง ครั้งที่ 17

  • การประกวดผลผลิตสตรอเบอร์รี่
  • การออกร้านจำหน่ายสตรอเบอร์รี่ปลอดสาร
  • ขบวนแห่รถสตรอเบอร์รี่
  • การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น
  • การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า
  • การแข่งขันฟอร์มูล่าม้ง
  • การแข่งขันรถเอนดูโร่
  • การประกวดธิดาสตรอเบอร์รี่
  • การประกวดธิดาชนเผ่า
บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอสะเมิง
สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง โทร. 053-487-116 ที่ว่าการอำเภอสะเมิง โทร. 053-487-115, 086-179-6970
Share :