งานสืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 18

การแสดงวัฒนธรรมไทลื้อจากภาคเหนือและสืบสาน
วัฒนธรรมไทลื้อ จากสิบสองปันนา

ถนนสายวัฒนธรรมบ้านออนหลวย ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ที่ว่าการอำเภอแม่ออน โทร. 053-859-395 เทศบาลตำบลลวงเหนือ โทร. 053-866-077 ต่อ 16
Share :