นิมมานเหมินทร์ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ พรอเมอนาต ครั้งที่ 19

การออกร้านอาหารพื้นเมือง สินค้าพื้นบ้าน
สินค้าแฮนด์เมตและของตกแต่งบ้าน

ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 1
NAP เชียงใหม่ โทร. 083-203-9991, 083-154-3113
Share :