ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 20

  • ผลิตภัณฑ์จากผ้า, เครื่องหนัง, ผ้าฝ้าย, ผ้าไหม และอัญมณี
  • นิทรรศการผ้าและกิจกรรมอื่นๆ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 เชียงใหม่ ถนนทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมไทย จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-248-461, 086-497-0306
Share :