มหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ 30

  • การออกร้านจำหน่ายอาหาร
  • การแสดงศิลปวัฒนธรรม
  • สาธิตการทำอาหาร
  • การจำหน่ายสินค้า OTOP
  • การแสดงคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง
ลานม่วนใจ๋ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า
ชมรมภัตตาคารและร้านอาหาร จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-213-695, 081-531-5810 www.cmrclub.net
Share :