มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ครั้งที่ 42

การออกร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ นิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับ การประกวดตกแต่งขบวนรถบุปผาชาติ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ

สวนสาธารณะหนองบวก -หาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (เริ่มขบวนแห่จาก เชิงสะพานนวรัฐ -สวนสาธารณะ หนองบวกหาด)
053-112-617, 053-112-613
Share :