งานวันมะม่วง ของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปี2561

- การแสดงสายพันธุ์มะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่
- การประกวดผลผลิตมะม่วง
- การออกร้านสินค้าชุมชน และนิทรรศการการผลิต

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-112-478-9 ต่อ 17
Share :