พิธีสักการะกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ

  • พิธีจัดขบวนแห่เครื่องสักการะ และการฟ้อนเล็บ
  • การแสดงแสง สี เสียง นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
วัดสวนดอก
สำนักงานวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ โทร. 053-112-595-6
Share :