เทศกาลชมดอกเอื้องงาม

  • ชมเสน่ห์ดอกเอื้องเมืองเหนือและกล้วยไม้ไทย
  • ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เสริมบารมีปี๋ใหม่เมือง
  • แต่งกายย้อนยุคถ่ายภาพม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง
  • สาธิตทำอาหารและขนมพื้นเมือง
  • ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
  • กาดหมั้วครัวฮอม
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โทร. 053-114-110-5
Share :