เชียงใหม่ ดีไซน์ วีค 2018

ผลงานศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น รวมถึงย่านไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ ตลอดจนกระจายไปยังพื้นที่สำคัญอื่น ๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่ โดยโปรแกรมกิจกรรมในปีนี้ได้รับการเรียบเรียงและบริการจัดการเนื้อหาหลักในธีม New Originals ที่จะบอกเล่าถึงพลังความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง

รอบเมืองเชียงใหม่ และหอศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
TCDC Chiang Mai โทร. 052-080-500
Share :