เชียงใหม่ กอล์ฟ เฟสติวัล

กรีนฟีราคาเดียว 900 บาท / ท่าน และเข้าร่วมการแข่งขันตลอดฤดูกาล

สนามกอล์ฟที่เข้าร่วมโครงการฯ
ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 053-248-604-5
Share :