เชียงใหม่แจ๊ส อิน เดอะซิตี้แอนด์ มิวสิค เฟสติวัล 2561

การแสดงดนตรีแจ๊ส เพื่อจัดการรายได้เพื่อช่วยเหลือองค์กรการกุศล

นิ่มซิตี้ เดลี่ (ตรงข้ามกับ Airport Business Park)
โทร. 089-431-2349, 081-784-1988
Share :