ประเพณีทำบุญเมืองเชียงใหม่

ทำบุญสืบสะตาเมืองพร้อมกัน 10 จุด

หน่วยพิธีกลางสามกษัตริย์ 4 แจ่ง 5 ประตูเมือง
ฝ่ายส่งเสริมศาสนา สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ โทร. 053-259-234 ต่อ 9172
Share :