งานฤดูหนาว งานโอท็อป ของดีเมืองเชียงใหม่

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การประกวดนางสาวเชียงใหม่

ด้านหลังศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่
ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-112-607
Share :