ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่

- พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561
- ขบวนแห่การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง
- การประกวดเครื่องสักการะล้านนา (หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นผึ้ง)
- กิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอย ปี๋ใหม่เมือง”
- บูชาพระบรมสารีริกธาตุ
- สรงน้ำพระสิริมังคลาจารย์
- ประเพณีก่อเจดีย์ทราย
- พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์
- การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์
- การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา
- ขบวนแห่ไม้ค้ำสะหลี และขนทรายเข้าวัด
- ขบวนแห่เครื่องสักการะ สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่

เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ โทร. 053-259-365
Share :