เทศกาลเคาท์ดาวน์เชียงใหม่ 2018

- จัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าหัตถกรรมจากร้านค้าต่าง ๆ
- จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การแสดงดนตรี จากศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงบนลานประตูท่าแพ

พระบรมราชานุสาวรีย์ 3 กษัตริย์
เทศบาลนครเชียงใหม่ โทร. 053-259-365 ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 053-248-604-5
Share :