ปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธ์อึด “ปั่นสองน่อง ท่องอุทยาน”

กิจกรรมปั่นจักรยานพิชิตอินทนนท์ 2 ระยะทาง

- ปั่นท่องเที่ยวอินทนนท์ ระยะทาง 31 กม.

- ปั่นพิชิตยอดดอยอินทนนท์ ระยะทาง 48 กม.

อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์
Inthanon Challenge
Share :