เทศกาลชมสวนฤดูฝน

- ชมสวนดอกปทุมมากกว่า 21 สายพันธุ์
- การจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับ "บัว" ราชินีแห่งดอกไม้
- กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวร่วมสนุก

อุทยานหลวงราชพฤกษ์
053-114110-5
Share :