สัปดาห์ของขวัญ ของที่ระลึก

การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของขวัญ ของที่ระลึก เสื้อผ้าสำเร็จรูป สมุนไพรเกษตรแปรรูป

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 เชียงใหม่ ถนนทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 โทร. 053-245-361-2
Share :