ประเพณีบูชาเสาอินทขิล

บูชาเสาอินทขิล , การออกร้าน , จำหน่ายสินค้า
และอาหารพื้นเมือง

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โทร. 053-282-041, 053-814-119
Share :