ประเพณีสรงน้ำรอยพระพุทธบาท วัดพระบาทตะเมาะ

พิธีสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์
พิธีสรงน้ำรอยพระพุทธบาท
พิธีทางศาสนา

วัดพระบาทตะเมาะ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
วัดพระบาทตะเมาะ โทร. 087-177-4692
Share :