เป็งพุธ หรือ เป็งปุ๊ด (ตักบาตรเที่ยงคืน)

ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนในวันพุธที่พระจันทร์เต็มดวง

วัดอุปคุตและวัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 053-248-604-5
Share :