งานตักบาตรวันเทโวโรหณะ

  • ตักบาตรเทโวโรหณะ
  • จัดพิธี แสง สี เสียงอันตระการตา
ณ เชิงบันไดนาควัดพระธาตุดอยสะเก็ด
สำนักงานคณะสงฆ์ อ.ดอยสะเก็ด โทร. 053-865-709
Share :