งานย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย หมู่บ้านสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9

การออกบูธสินค้าของบ้านถวายและเครือข่ายของดีเชียงใหม่

หมู่บ้านถวายสองฝั่งคลอง
กลุ่มหัตถกรรมบ้านถวาย โทร. 053-433-074
Share :