งานโครงการหลวง 2561

  • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและความก้าวหน้าทางวิชาการ
  • แบบจำลองการพัฒนาของศูนย์โครงการหลวง
  • การประกวดธิดาโครงการหลวง ประกวดคลิปประชาสัมพันธ์งานโครงการหลวง
  • การสาธิตอาหาร และการแสดงศิลปวัฒนธรรม
หอประชุมมหาวิทยาลัย เชียงใหม่
สำนักงานโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-810-765-8
Share :