เชียงใหม่ ยิมคาน่า กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ

เลขที่ 349 ถ.เชียงใหม่ – ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
053 – 241035 [email protected]
Share :