เชียงใหม่ ไฮแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท

เลขที่ 167 ม.2 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
053 – 261354 – 9 [email protected]
Share :