ร้านค้า

กาดฝรั่ง

225 หมู่ 13 เป็นแหล่งรวม จำหน่ายสินค้าหัตถกรรม เครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ ของที่ระลึกและอาหารต่างๆ มากมาย การเดินทาง ใช้ถนนสายเชียงให...

อ่านต่อ...

ข่วงสันกำแพง

อ.สันกำแพง ศูนย์แสดงสาธิตจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานของทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประช...

อ่านต่อ...

หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง

  สินค้าพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติอย่างหนึ่ง คือ ร่ม หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำร่มของจังหวัด ...

อ่านต่อ...

โรงพยาบาลบรรเทาทุกข์โบราณ ภาคเหนือ

78/1 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา มูลนิธิหมอชีวกโกมารภัจจ์ ให้บริการตรวจรักษาโรคทุกชนิดตามหลักวิชาการแพทย์แผนโบราณใช้ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ การอบไอยาสมุนไพร และนวดไทยบำ...

อ่านต่อ...