โรงพยาบาลบรรเทาทุกข์โบราณ ภาคเหนือ

78/1 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา มูลนิธิหมอชีวกโกมารภัจจ์ ให้บริการตรวจรักษาโรคทุกชนิดตามหลักวิชาการแพทย์แผนโบราณใช้ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ การอบไอยาสมุนไพร และนวดไทยบำบัด นอกจากนั้น ยังมีการอบรมสอนการแพทย์แผนโบราณสาขาเภสัชกรรม สาขาเวชกรรม และการนวดไทยพื้นฐานให้ผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เปิดทำการทุกวัน ยกเว้นวันพระ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. 

0 5327 5085
Share :